Cart 0

Helheim Dödsriket

Det sista stoppet på vår resa – Helheim, dödsriket. Här härskar dödsgudinnan Hel. Hennes salar är alltid dystra och en isande vind blåser alltid här. Hon är Mörkerkristallens väktare och den mäktigaste av alla väktare. Det är härifrån som skuggorna kommer – Vrede, Sorg, Förtvivlan och Hat. Från det svartaste mörker kom de och de borde aldrig ha blivit utsläppta.

Än vet inte Aska om det. Men hon kommer snart att träffa Hel. Det var ett misstag att skapa Masterkristallen. Ingen har rätt till sådan makt. Aska måste förstöra alla kristaller om de någonsin ska få fred. Hur ska hon övertyga Hel om att lämna ifrån sig Mörkerkristallen? De som träder in i hennes salar kommer aldrig därifrån igen…

Mannheim Människornas värld

Den här gången besöker vi människornas värld – Mannheim. Till skillnad från de andra raserna klarade sig människorna väldigt bra i det Tusenåriga Kriget. Människorna är nu den mäktigaste rasen i alla nio världar.

Det är här som huvuddelen av vår handling utspelar sig. Aska är Jordkristallens väktare och den som måste skydda den. I fel händer kan den ställa till med kaos. Men ödet vilar tungt på Askas axlar. Kommer hon att klara sin uppgift eller kommer Garm att lyckas sätta ihop Masterkristallen och försänka världen i mörker?

Alfheim Ljusalfernas rike

Vår resa gör ett nytt stopp i Alfheim – Ljusalfernas rike. Inte mycket är känt om dessa mystiska varelser. Allt man vet är att de är skickliga magiker och krigare. De var gudarnas närmaste allierade och blev ett rikt och mäktigt folk tack vare gudarnas kunskaper, som de delade med sig av till alferna. Det tusenåriga kriget gick hårt åt dem. Ingen vet om de fortfarande existerar. Alfkungen blev Ljuskristallens väktare men var han eller kristallen finns nu är det ingen som vet.

Aska däremot har upptäckt något som hon ännu inte förstår vad det innebär. Ljuskristallen är närmare än vad hon tror. Hur ska det gå i kampen mot Lärlingen?

Vanaheim Gudasläktet vanernas hemvist

Den här gången går färden till Vanaheim – gudasläktet vanernas hemvist. Till skillnad från asarna är vanerna mäktiga magiker. Den mäktigaste av alla vaner är Freya. Hon var solstenens väktare. Ingen vet var solstenen finns. Kunskapen om den gick förlorad när Freya dog.

Aska verkar ju ha något slags band till kristallerna. Både Jordkristallen och Vattenkristallen har utsett henne till sin väktare. Kanske kan hon hitta solstenen innan Garm. Dess väktare är ju död, så vem som helst kan göra anspråk på dess kraft. För allas skull får vi hoppas att Aska hittar den först. Annars kommer det att gå illa. Mycket illa …

Asaheim Gudasläktet asarnas hemvist

Vår Kristallens Väktare-resa för oss vidare till Asaheim – gudasläktet asarnas hemvist.

Det var här som det tusenåriga kriget stod. Det var här som världen förändrades för evigt.

Asarna är mäktiga krigare och deras kung är Oden. Det var här som gudarna gömde Luftkristallen innan de försvann spårlöst. Den här världen kommer att spela en avgörande roll i slutstriden.

Aska vet att hon måste möta Garm och hans herre förr eller senare. Masterkristallen kan inte tillåtas att komma tillbaka. Det skulle få förödande konsekvenser…

Jotunheim Jättarnas värld

Nästa värld att besöka på vår resa är Jotunheim – jättarnas värld. Jättar är dumma varelser vars största intresse är att slåss. Men de är oerhört starka, så man gör bäst i att lämna dem ifred. Detta är även trollens värld. Många troll bosatte sig dock i människornas värld efter det Tusenåriga kriget.

Här finns Månstenen. Garm har redan tre kristaller. Han behöver bara sex till för att kunna sätta ihop Masterkristallen. Kommer Aska kunna hitta kristallerna innan honom eller kommer han att lyckas få tag på alla? Då blir han den mäktigaste varelsen i alla nio världar och har makten över liv och död.

Nidavellir ~ Svartalfheim Dvärgarnas värld

Resan fortsätter för Aska. I de kommande böckerna kommer Nidavellir eller Svartalfheim spela en stor roll i Askas liv. Det är här som Själstenen finns – en av de nio kristallbitarna.

Det är här som Svartalverna bor. De är giriga varelser vars enda intresse är guld och rikedomar. De är de skickligaste smederna i alla nio världar. Men om du försöker lura dem kan du råka riktigt illa ut.

Kommer Aska kunna stoppa mörkret från att roffa åt sig alla kristaller? Kommer de andra väktarna att vilja hjälpa henne eller kommer de att behålla kristallerna för sig själva?

Lärlingen har redan fått tag i tre kristaller. Om de övriga sex bitarna hittas och Masterkristallen kommer tillbaka, så blir det förödande konsekvenser för alla nio världar.

Men Askas tid håller på att rinna ut. Människorna bråkar sinsemellan och deras enda chans är att förenas mot Lärlingen och hans arméer. Kommer Aska att lyckas med sin omöjliga uppgift eller kommer Lärlingen att hitta de sista sex kristallerna?

Niefelheim Köldens rike

Här härskar den illvilliga draken Nidhögg. Han blev lurad av Ethan på sin kristall.

Nu är han ute efter hämnd… i bok nummer ett, korpenflyger stjäl Emeralda kristallen från Ethan, vilket gör Nidhögg rasande – men inte utan att Ethan ställer till det först! Vad som händer med Drakstaden får ni läsa om i boken

Han heter egentligen inte Ethan utan det är ett taget namn, men om det får ni läsa i bok nummer två, som är på gång.

Muspelheim Eldens rike

Surt med sina elddemoner härskar här.

“I början rådde kaos i de nio världarna. Gudarna skapade en mäktig kristall som innehöll hela universums samlade kraft. Den hade kraften att förändra världar, att forma, att bygga, att härska och att erövra, men också att förstöra. Den hade makten att ge liv, men också att ta liv. Elddemonerna valde att bosätta sig i det varma Muspelheim med Surt som sin härskare.”

Surt blev väktare till Eldkristallen. Han vaktade den svartsjukt. Alla som trädde in i hans rike olovandes blev aldrig långvariga. Istället för att frukta Eldkristallens makt, njuter han av vilken makt den ger honom. De flesta fruktar honom.

Ängsåsen

Askas vandring börjar. Till vilka oupptäckta platser för fantasins stigar läsaren? Hur ska det gå för Aska i kampen mot mörkret? Hur långt är hon beredd att gå?? Kan hon verkligen lita på alla i sin närhet?